03-06-2020: Ξεκινά στις 12.00 η υποβολή αιτήσεων για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19    |    20-05-2020: Ανακοίνωση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙ...    |    13-05-2020: EKO II ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 14 B ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    |    11-05-2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ COVID-19    |    27-04-2020: Στη διάθεση των επιχειρήσεων το νέο πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ    |   


 
H ΕΤΕΑΝ ΑΕ συνεργάζεται μόνον με τα συμβαλλόμενα σε κάθε δράση/πρόγραμμα της Πιστωτικά Ιδρύματα για την παροχή των υπηρεσιών της. Ουδεμία άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής δεν διαχειρίζεται δράσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ εκτός από την ίδια την ΕΤΕΑΝ ΑE. (αναλυτικός πίνακας των συνεργαζόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανά δράση/πρόγραμμα: http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentPrograms.aspx)

Περαιτέρω, ουδεμία επιχείρηση εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας δεν είναι εξουσιοδοτημένη να προωθεί δράσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και η οποιαδήποτε ενημέρωση για τις δράσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ παρέχεται άνευ κόστους από την ίδια την εταιρεία, καθώς και από τα συνεργαζόμενα με αυτήν πιστωτικά ιδρύματα μέσω διαφανών και δημόσιων καναλιών επικοινωνίας.