Skip Navigation LinksΚεντρική Σελίδα > Η Εταιρία > Νομικό Πλαίσιο

Νομικό Πλαίσιο

 Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ διέπεται από τον ιδρυτικό νόμο 3912/17-2-11 και από τον Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών όπως ισχύει σήμερα.
Πέραν αυτών και κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της (παροχή εγγύησης, συμμετοχή σε Ταμεία Χαρτοφυλακίου κ.ά), η εταιρία διέπεται από Κανονισμούς της ΕΕ, καθώς και από κοινές υπουργικές αποφάσεις (για την υλοποίηση και διαχείριση των Ταμείων).

Νόμοι
3912/17-2-11 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
2190/1920 Περί ανωνύμων εταιριών
3066/2002 Σύσταση Ταμείου Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ν 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013


Υπουργικές Αποφάσεις
ΚΥΑ 12017 (ΦΕΚ Β΄1697/27-10-2010) Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών για τη ‘Σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

KYA 31654/ΕΥΘΥ1415 (ΦΕΚ 1262/Β/2010) Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ‘Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ κατ΄οίκον’

ΚΥΑ 1871/25-10-2010 (ΦΕΚ 1741/Β/5-11-2010) των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη ‘Σύσταση του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ’
28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 2η Τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10)
43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 1η Τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09)
14053/ΕΥΣ 1749 για το Σύστημα Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) 


Κανονισμοί ΕΕ

Κανονισμός ΕΚ 1407/2013  για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ΕΚ 651/2014 για τις κρατικές ενισχύσεις

Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων

Κανονισμός ΕΚ 1303/2013 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Κανονισμός ΕΚ 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Κανονισμός ΕΕ 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας